2020-03-02

Hjälp oss hitta vårens första humla!

OBS! Vill du rapportera in en humledrottning 2021 - då är det denna länk som gäller: Hitta vårens första humla

Känner du igen en humla när du ser en?

Nu söker vi (forskare vid Lunds universitet) volontärer runt om i landet som vill rapportera in när vårens första humledrottning syns till. Målet med studien är att ta reda på hur de allt tidigare vårarna påverkar humlor och i vilken mån trädgårdar och städer kan fungera som livsmiljöer. Observationerna bör börja redan i början av mars i södra Sverige, samt i städer och längs kusterna, och något senare längre norrut.

Humlor är viktiga

Pollinerande insekter är avgörande för våra ekosystem; Nästan 9 av 10 vilda växter och många av våra grödor behöver hjälp med pollinering av insekter för att sätta frö och frukt. Här i Norden är humlor bland de viktigaste pollinerarna, bland annat för att de kan vara aktiva redan på vår och försommar och för att de bygger upp kolonier med upp till några hundra flitiga arbetare som besöker massvis av blommor under sin livstid. I dagens jordbrukslandskap hotas tyvärr pollinerande insekter, framför allt eftersom rikligt blommande miljöer försvunnit men också av användning av bekämpningsmedel och av sjukdomar och parasiter. Det finns studier som visar att städer och trädgårdar kan bli en fristad för vissa grupper av pollinerare, men det är fortfarande inte helt klarlagt under vilka förutsättningar detta kan ske.

hushumla_apple.JPG

När vaknar drottningarna?

De första humlorna om våren är alltid drottningar eftersom de är de enda humlorna som överlevt vintern. Det gör de genom att gå i dvala i en hålighet under marken. När våren kommer och marken värms upp vaknar drottningarna. De flyger ut för att leta efter en boplats där de kan lägga ägg och starta en ny koloni. För att kunna ta fram bra åtgärder för att gynna humlor när klimat och miljö förändras behöver vi veta vilka miljöer som drottningarna använder och hur tidigt de vaknar i olika delar av landet.

Hjälp oss hitta vårens första humla!

Under våren 2020 genomför vi en pilotstudie där vi ber engagerade medborgare (både amatörer och erfarna entomologer) att rapportera in den första humlan de ser, tillsammans med information om datum och plats, temperatur, med mera.

Du är välkommen att delta!

Läs mer om hur det går till och vilka observationer vi ber dig göra, länk här.

Registrera sedan dina observationer i web-formuläret, länk här.