Anna Persson Anna Sofie Persson, biolog/ekolog och illustratör

Jag är utbildad i landskapsplanering vid SLU och som forskare i ekologi vid Lunds universitet. Som forskare har jag främst arbetat med landskapsekologi och frågor kring pollinerande insekter som humlor och bin i jordbruksbygder, samt med biologisk mångfald i stadsmiljö. Jag håller ibland populärvetenskapliga föreläsningar och seminarier om olika aspekter av ekologi, biologisk mångfald och pollination.

Mitt stora intresse för bild och form har lett till att jag även arbetar med illustrationer och har gjort figurer, bilder och layout av omslag till akademiska texter och avhandlingar. Jag arbetar med allt från blyerts, akvarell och flytande tusch till vektorgrafik. Jag gör även bilder för min egen skull, kring egna tankar. Några av dem finner du på dessa sidor. Jag är medlem i Svenska tecknare.

Välkommen till min hemsida!
/ Anna